เซิร์ฟ Virgo ท่านสามารถซื้อไอเทมได้ตามที่ทางเซิร์ฟกำหนด

 
อาวุธ ดาบ สนับมือ
คลิ๊กเพื่อชมแต่ละชิ้น
อาวุธ ขวาน
คลิ๊กเพื่อชมแต่ละชิ้น
ประเภท โล่
คลิ๊กเพื่อชมแต่ละชิ้น
อาวุธ คฑาลอร์ด
คลิ๊กเพื่อชมแต่ละชิ้น
อาวุธ หอก และ ทวน
คลิ๊กเพื่อชมแต่ละชิ้น
อาวุธประเภทคทาวิสาท
คลิ๊กเพื่อชมแต่ละชิ้น
อาวุธ คฑาซัม
คลิ๊กเพื่อชมแต่ละชิ้น
อาวุธ ธนู และ หน้าไม้
คลิ๊กเพื่อชมแต่ละชิ้น
อาวุธประเภท Maces
คลิ๊กเพื่อชมแต่ละชิ้น