เซิร์ฟ Virgo ท่านสามารถซื้อไอเทมได้ตามที่ทางเซิร์ฟกำหนด

 

เลือกอาชีพที่นี่
อาชีพไนท์
อาชีพวิสาท
อาชีพเอลล์
อาชีพเมจิก
อาชีพลอร์ด
อาชีพซัมมอน
อาชีพไฟท์เตอร์

Leather
ธรรมดา+11op12โชค ครบชุด
ราคา 50
ใส่ออฟยอดเยี่ยมกับชุดนี้
ใส่ได้ 3 ออฟชั่น 50
อ่านวิธีการคิด ด้านล่าง
Bronze
ธรรมดา+11op12โชค ครบชุด
ราคา 50
ใส่ออฟยอดเยี่ยมกับชุดนี้
ใส่ได้ 3 ออฟชั่น 50
อ่านวิธีการคิด ด้านล่าง
Scale
ธรรมดา+11op12โชค ครบชุด
ราคา 50
ใส่ออฟยอดเยี่ยมกับชุดนี้
ใส่ได้ 3 ออฟชั่น 50
อ่านวิธีการคิด ด้านล่าง
Brass
ธรรมดา+11op12โชค ครบชุด
ราคา 50
ใส่ออฟยอดเยี่ยมกับชุดนี้
ใส่ได้ 3 ออฟชั่น 50
อ่านวิธีการคิด ด้านล่าง
Plate
ธรรมดา+11op12โชค ครบชุด
ราคา 100
ใส่ออฟยอดเยี่ยมกับชุดนี้
ใส่ได้ 3 ออฟชั่น 50
อ่านวิธีการคิด ด้านล่าง
Dragon
ธรรมดา+11op12โชค ครบชุด
ราคา 150
ใส่ออฟยอดเยี่ยมกับชุดนี้
ใส่ได้ 3 ออฟชั่น 50
อ่านวิธีการคิด ด้านล่าง
Black Dragon
ธรรมดา+11op12โชค ครบชุด
ราคา 200
ใส่ออฟยอดเยี่ยมกับชุดนี้
ใส่ได้ 3 ออฟชั่น 50
อ่านวิธีการคิด ด้านล่าง
Dark Phoenix
ธรรมดา+11op12โชค ครบชุด
ราคา 250
ใส่ออฟยอดเยี่ยมกับชุดนี้
ใส่ได้ 3 ออฟชั่น 50
อ่านวิธีการคิด ด้านล่าง
Great Dragon
ธรรมดา+11op12โชค ครบชุด
ราคา 250
ใส่ออฟยอดเยี่ยมกับชุดนี้
ใส่ได้ 3 ออฟชั่น 50
อ่านวิธีการคิด ด้านล่าง
Dragon Knight
ธรรมดา+11op12โชค ครบชุด
ราคา 300
ใส่ออฟยอดเยี่ยมกับชุดนี้
ใส่ได้ 3 ออฟชั่น 50
อ่านวิธีการคิด ด้านล่าง
Titan (สายแกร่ง)
ธรรมดา+11op12โชค ครบชุด
ราคา 350
ไม่มีบริการ ย.ย.
..
อ่านวิธีการคิด ด้านล่าง
Brave (สายเร็ว)
ธรรมดา+11op12โชค ครบชุด
ราคา 350
ไม่มีบริการ ย.ย.
..
อ่านวิธีการคิด ด้านล่าง
Storm Wing (สายแกร่ง)
ธรรมดา+11op12โชค ครบชุด
ราคา 350
ไม่มีบริการ ย.ย.
..
อ่านวิธีการคิด ด้านล่าง
Lazy Wind (สายเร็ว)
ธรรมดา+11op12โชค ครบชุด
ราคา 350
ไม่มีบริการ ย.ย.
..
อ่านวิธีการคิด ด้านล่าง

 ตัวอย่าง  ออฟชั่น ให้ท่านเลือกมีดังนี้
แหวน   และ  ชุด
*
เพิ่มอัตราดรอปเงินจากการกำจัดมอนเตอร์เพิ่มขึ้น+40%
* เพิ่ม อัตราการหลบหลีบ +10%
เพิ่ม การสะท้อนการโจมตี +5%
ค่าการโจมตีลดลง +4%
* เพิ่ม SP สูงสุด +4%
* เพิ่ม HP สูงสุด +4%
สร้อย  และ  อาวุธ
*
เพิ่ม SP เมื่อกำจัดมอนเตอร์ +SP/8
* เพิ่ม HP เมื่อกำจัดมอนเตอร์ +HP/8
ความเร็วการร่ายเวทเพิ่มขึ้น +7%
เพิ่ม พลังการโจมตี +2%
* เพิ่ม พลังโจมตี +เลเวล/20
* อัตราการ โจมตี Excellent +10% (คริติคอล)


วิธีคิดเมื่อซื้อไอเทม ย.ย. (อย่างง่ายๆ)
(ตัวอย่าง)
เช่น ซื้อไอเทมชุดหนัง +11 มีโชคออฟ 12 ราคา
50  
หากต้องการให้ใส่ออฟชั่นย.ย.เพิ่มลงไปด้วย 3 ออฟชั่นด้วยราคา 50 ต่อออฟชั่นก็บวกอีก 150 
รวมเป็น 200 และใส่ได้แค่ 3 ออฟชั่น

การเสริมออฟชั่น Socket Item (ออฟธาตุ) ตามสั่ง
ก็คิดออฟชั่นธาตุ คิดช่องละ
50 จะทำให้สูงสุดเพียง 3 ช่องเท่านั้น
ถ้ามีธาตุอยู่แล้ว ต้องการเปลี่ยนธาตุ คิดช่องละ 50 ทั้งชุดหรืออาวุธ จะทำกี่รูก็ 50
หากต้องการเพิ่มระดับ ออฟธาตุ
เช่น ธาตุระดับ
1 ไประดับ2 ทั้ง 3 รูหรือต่ำกว่า ก็คิดช่องละ 50