เซิร์ฟ Virgo ท่านสามารถซื้อไอเทมได้ตามที่ทางเซิร์ฟกำหนด

 

 

Short Sword

อาวุธ (ดาบถือมือเดียว) ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 50

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)Kris

อาวุธ (ถือมือเดียว) ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 50

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Rapier

อาวุธ (ถือมือเดียว)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 50

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)Sword of Assassin

อาวุธ (ดาบถือมือเดียว)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 50

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)Khopesh

อาวุธ (ดาบถือมือเดียว)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 50

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Gladius

 ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 50

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Falchion

อาวุธ (ดาบถือมือเดียว)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 50

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)Serpent Borg

อาวุธ (ดาบถือมือเดียว)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 50

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Salamander Sword

อาวุธ (ดาบถือสองมือ)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 50

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)Blade

อาวุธ (ดาบถือมือเดียว)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคาคู่ละ 100

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)Light Saber

อาวุธ (ดาบถือสองมือ)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 50

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)Legendary Sword

อาวุธ (ดาบถือสองมือ)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 50

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Double Blade

อาวุธ (ดาบถือมือเดียว)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคาคู่ละ 100

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Great Sword

อาวุธ (ดาบถือสองมือ)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 50

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Heliacal Sword

อาวุธ (ดาบถือสองมือ)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 50

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Lightning Sword

อาวุธ (ดาบถือมือเดียว)   ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคาคู่ละ 100

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Crystal Sword

อาวุธ (ดาบถือสองมือ)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 200

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)Sword of Destruction

อาวุธ  (ดาบถือมือเดียว)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคาคู่ละ 300

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Dark Breaker

อาวุธ (ดาบถือสองมือ)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 300

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)Thunder Blade

อาวุธ (ดาบถือสองมือ)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 200

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Divine Sword of Archangel

อาวุธ (ดาบถือมือเดียว)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคาคู่ละ 500

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Rune Blade

อาวุธ (ดาบถือสองมือ)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 300

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Knight Blade

อาวุธ  (ดาบถือมือเดียว)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคาคู่ละ 400

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Death Blade

อาวุธ (ดาบถือสองมือ)   ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 400

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Bone Blade

อาวุธ (ดาบถือมือเดียว)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Blade Master
ราคาคู่ละ 500

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Explosion Blade

อาวุธ (ดาบถือสองมือ)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Duel Master
ราคา 500

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Flamberge

อาวุธ (ดาบถือมือเดียว)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Blade Master
ราคาคู่ละ 500

มีบริการใส่ออฟชั่นธาตุ
ใส่ได้สูงสุด 5 รู เพิ่มรูละ 50 ถ้าเพิ่มทั้ง 5 รูเลยจะแค่ 200
(เพิ่มระดับทั้งชุด หรืออาวุธคู่ ระดับละ 200

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
SwordBreaker

อาวุธ (ดาบถือมือเดียว)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Blade Master
ราคาคู่ละ 500

มีบริการใส่ออฟชั่นธาตุ
ใส่ได้สูงสุด 5 รู เพิ่มรูละ 50 ถ้าเพิ่มทั้ง 5 รูเลยจะแค่ 200
(เพิ่มระดับทั้งชุด หรืออาวุธคู่ ระดับละ 200


(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
RuneBastard

อาวุธ (ดาบถือสองมือ)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Duel Master
ราคา 500

มีบริการใส่ออฟชั่นธาตุ
ใส่ได้สูงสุด 5 รู เพิ่มรูละ 50 ถ้าเพิ่มทั้ง 5 รูเลยจะแค่ 200
(เพิ่มระดับทั้งชุด หรืออาวุธคู่ ระดับละ 200


(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Sacred Glove

อาวุธสนับมือ  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Rage Fighter
ราคาคู่ละ 100

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Storm Hard Glove

อาวุธสนับมือ  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Rage Fighter
ราคาคู่ละ 200

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Piercing Blade

อาวุธสนับมือ  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Rage Fighter
ราคาคู่ละ 300

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Phoenix Soul Star

อาวุธสนับมือ   ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Rage Fighter
ราคาคู่ละ 400

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)Cyclone Sword

อาวุธ (ดาบมือเดียว)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Blade Master
ราคาคู่ละ 500

มีบริการใส่ออฟชั่นธาตุ
ใส่ได้สูงสุด 5 รู เพิ่มรูละ 50 ถ้าเพิ่มทั้ง 5 รูเลยจะแค่ 200
(เพิ่มระดับทั้งชุด หรืออาวุธคู่ ระดับละ 200


(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)Sonic Blade

อาวุธ (ดาบมือเดียว)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Blade Master
ราคาคู่ละ 500

มีบริการใส่ออฟชั่นธาตุ
ใส่ได้สูงสุด 5 รู เพิ่มรูละ 50 ถ้าเพิ่มทั้ง 5 รูเลยจะแค่ 200
(เพิ่มระดับทั้งชุด หรืออาวุธคู่ ระดับละ 200


(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)Blast Breaker

อาวุธ (ดาบถือสองมือ)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Duel Master
ราคา 500

มีบริการใส่ออฟชั่นธาตุ
ใส่ได้สูงสุด 5 รู เพิ่มรูละ 50 ถ้าเพิ่มทั้ง 5 รูเลยจะแค่ 200
(เพิ่มระดับทั้งชุด หรืออาวุธคู่ ระดับละ 200


(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)Pantera Claws

อาวุธสนับมือ   ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Rage Fighter
ราคาคู่ละ 500

มีบริการใส่ออฟชั่นธาตุ
ใส่ได้สูงสุด 5 รู เพิ่มรูละ 50 ถ้าเพิ่มทั้ง 5 รูเลยจะแค่ 200
(เพิ่มระดับทั้งชุด หรืออาวุธคู่ ระดับละ 200


(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Devast Claws

อาวุธสนับมือ   ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Fist Master
ราคาคู่ละ 500

มีบริการใส่ออฟชั่นธาตุ
ใส่ได้สูงสุด 5 รู เพิ่มรูละ 50 ถ้าเพิ่มทั้ง 5 รูเลยจะแค่ 200
(เพิ่มระดับทั้งชุด หรืออาวุธคู่ ระดับละ 200


(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)Archangel Absolute Claws

อาวุธสนับมือ   ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Fist Master
ราคาคู่ละ 500

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

 
Blessed Arch's Absolute Claws

อาวุธสนับมือ   ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Fist Master
ราคาคู่ละ 600

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

 Blessed Divine Arch Sword

อาวุธ (ดาบมือเดียว)  ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Duel Master / Blade Master
ราคาคู่ละ 600

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

 

Bloodangel Sword


อาวุธ (ดาบถือมือเดียว) ธรรมดา+11ออฟ12โชค

อาชีพ Blade Master
ราคาคู่ละ 800


ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Bloodangel Magic Sword


อาวุธ (ดาบถือมือเดียว) ธรรมดา+11ออฟ12โชค

อาชีพ Duel Master
ราคา 800


ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Bloodangel Claws


อาวุธ (ดาบถือมือเดียว) ธรรมดา+11ออฟ12โชค

อาชีพ Fist Master
ราคาคู่ละ 800


ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Dark Angel Sword

อาวุธ (ดาบมือเดียว)  พร้อม ย.ย.+11ออฟ12โชค
อาชีพ Blade Master
ราคาคู่ละ 1000


ราคาเกิน
1000 ฟรี 3 ออฟชั่น

 

Dark Angel Magic Sword

อาวุธ (ดาบมือเดียว)  พร้อม ย.ย.+11ออฟ12โชค
อาชีพ Duel Master
ราคา 1000


ราคาเกิน
1000 ฟรี 3 ออฟชั่น

 

Dark Angel Claws

อาวุธสนับมือ   พร้อม ย.ย.+11ออฟ12โชค
อาชีพ Fist Master
ราคาคู่ละ 1000


ราคาเกิน
1000 ฟรี 3 ออฟชั่น

 

Holy Angel Sword

อาวุธ (ดาบมือเดียว)  พร้อม ย.ย.+11ออฟ12โชค
อาชีพ Blade Master
ราคาคู่ละ 1400


ราคาเกิน
1000 ฟรี 3 ออฟชั่น

 

Holy Angel Magic Sword

อาวุธ (ดาบมือเดียว)  พร้อม ย.ย.+11ออฟ12โชค
อาชีพ Duel Master
ราคา 1400


ราคาเกิน
1000 ฟรี 3 ออฟชั่น

 

Holy Angel Claws

อาวุธสนับมือ   พร้อม ย.ย.+11ออฟ12โชค
อาชีพ Fist Master
ราคาคู่ละ 1400


ราคาเกิน
1000 ฟรี 3 ออฟชั่น

 

Soul Sword

อาวุธ (ดาบมือเดียว)  พร้อม ย.ย.+11ออฟ12โชค
อาชีพ Blade Master
ราคาคู่ละ 1800


ราคาเกิน
1000 ฟรี 3 ออฟชั่น

 

Soul Magic Sword

อาวุธ (ดาบมือเดียว)  พร้อม ย.ย.+11ออฟ12โชค
อาชีพ Duel Master
ราคาคู่ละ 1800


ราคาเกิน
1000 ฟรี 3 ออฟชั่น

 

Soul Claws

อาวุธสนับมือ   พร้อม ย.ย.+11ออฟ12โชค
อาชีพ Fist Master
ราคาคู่ละ 1800


ราคาเกิน
1000 ฟรี 3 ออฟชั่น

 

Blue Eye Sword

อาวุธ (ดาบมือเดียว)   พร้อม ย.ย.+11ออฟ12โชค
อาชีพ Blade Master
ราคาคู่ละ 2000


ราคาเกิน
1000 ฟรี 3 ออฟชั่น

 

Blue Eye Magic Sword

อาวุธ (ดาบมือเดียว)  พร้อม ย.ย.+11ออฟ12โชค
อาชีพ Duel Master
ราคาคู่ละ 2000


ราคาเกิน
1000 ฟรี 3 ออฟชั่น

 

Blue Eye Claw

อาวุธสนับมือ   พร้อม ย.ย.+11ออฟ12โชค
อาชีพ Fist Master
ราคาคู่ละ 2000


ราคาเกิน
1000 ฟรี 3 ออฟชั่น

 

Flat Short Sword


อาวุธ (ดาบถือมือเดียว) ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Slayer
ราคาคู่ละ 50


ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Dacia Short Sword


อาวุธ (ดาบถือมือเดียว) ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Slayer
ราคาคู่ละ 50


ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

 

Cookery Short Sword


อาวุธ (ดาบถือมือเดียว) ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Royal Slayer
ราคาคู่ละ 100


ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

 

 

Paring Short Sword


อาวุธ (ดาบถือมือเดียว) ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Master Slayer
ราคาคู่ละ 400


มีบริการใส่ออฟชั่นธาตุ
ใส่ได้สูงสุด 5 รู เพิ่มรูละ 50 ถ้าเพิ่มทั้ง 5 รูเลยจะแค่ 200
(เพิ่มระดับทั้งชุด หรืออาวุธคู่ ระดับละ 200


 

Novakura Short Sword


อาวุธ (ดาบถือมือเดียว) ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Master Slayer
ราคาคู่ละ 500


มีบริการใส่ออฟชั่นธาตุ
ใส่ได้สูงสุด 5 รู เพิ่มรูละ 50 ถ้าเพิ่มทั้ง 5 รูเลยจะแค่ 200
(เพิ่มระดับทั้งชุด หรืออาวุธคู่ ระดับละ 200


 

Divine Short Sword


อาวุธ (ดาบถือมือเดียว) ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Master Slayer
ราคาคู่ละ 500


ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

 

Blessed Arch Short Sword


อาวุธ (ดาบถือมือเดียว) ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Master Slayer
ราคาคู่ละ 600


ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

 

Bloodangel Short Sword


อาวุธ (ดาบถือมือเดียว) ธรรมดา+11ออฟ12โชค
อาชีพ Master Slayer
ราคาคู่ละ 800


ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

 

Darkangel Short Sword


อาวุธ (ดาบมือเดียว)   พร้อม ย.ย.+11ออฟ12โชค

อาชีพ Master Slayer
ราคาคู่ละ 1000


ราคาเกิน
1000 ฟรี 3 ออฟชั่น

 

Holyangel Short Sword


อาวุธ (ดาบมือเดียว)   พร้อม ย.ย.+11ออฟ12โชค

อาชีพ Slaughterer
ราคาคู่ละ 1400


ราคาเกิน
1000 ฟรี 3 ออฟชั่น

 

Soul Short Sword


อาวุธ (ดาบมือเดียว)   พร้อม ย.ย.+11ออฟ12โชค

อาชีพ Slaughterer
ราคาคู่ละ 1600


ราคาเกิน
1000 ฟรี 3 ออฟชั่น

 

Blue Eye Short Sword


อาวุธ (ดาบมือเดียว)   พร้อม ย.ย.+11ออฟ12โชค

อาชีพ
Slaughterer
ราคาคู่ละ 1800


ราคาเกิน
1000 ฟรี 3 ออฟชั่น

 

ตัวอย่าง  ออฟชั่น ให้ท่านเลือกมีดังนี้
แหวน   และ  ชุด
*
เพิ่มอัตราดรอปเงินจากการกำจัดมอนเตอร์เพิ่มขึ้น+40%
* เพิ่ม อัตราการหลบหลีบ +10%
เพิ่ม การสะท้อนการโจมตี +5%
ค่าการโจมตีลดลง +4%
* เพิ่ม SP สูงสุด +4%
* เพิ่ม HP สูงสุด +4%
สร้อย  และ  อาวุธ
*
เพิ่ม SP เมื่อกำจัดมอนเตอร์ +SP/8
* เพิ่ม HP เมื่อกำจัดมอนเตอร์ +HP/8
ความเร็วการร่ายเวทเพิ่มขึ้น +7%
เพิ่ม พลังการโจมตี +2%
* เพิ่ม พลังโจมตี +เลเวล/20
* อัตราการ โจมตี Excellent +10% (คริติคอล)

วิธีคิดเมื่อซื้อไอเทม ย.ย. (อย่างง่ายๆ)
(ตัวอย่าง)
เช่น ซื้อไอเทมดาบสายฟ้าธรรมดา +11 มีสกิล โชคออฟ 12 ราคา
50  
หากต้องการให้ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยม เพิ่มลงไปด้วย 3 ออฟชั่น
ราคา
50 ต่อ 1 ออฟชั่น
หากเอาเต็ม 3 ออฟชั่นก็เพิ่มเงินอีก
150 
รวมเป็น 200  

การเสริมออฟชั่น Socket Item (ออฟธาตุ) ตามสั่ง
ก็คิดออฟชั่นธาตุ คิดช่องละ
50 จะทำให้สูงสุดเพียง 5 ช่องเท่านั้น
ถ้ามีธาตุอยู่แล้ว ต้องการเปลี่ยนธาตุ คิดช่องละ 50 ทั้งชุดหรืออาวุธ จะทำกี่รูก็ 50
หากต้องการเพิ่มระดับ ออฟธาตุ
เช่น ธาตุระดับ
1 ไประดับ2 ทั้ง 5 รู ก็คิดช่องละ 50