Virgo Server ท่านสามารถซื้อไอเทมได้ตามที่ทางเซิร์ฟกำหนด

 

 
ไอเทมประเภทปีก

Heaven Wings

อาชีพที่ใส่ได้ : Wizard

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 100
Satan Wings

อาชีพที่ใส่ได้ : Knight

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 100Fairy Wings

อาชีพที่ใส่ได้ : Elf

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 100
Misery Wings

อาชีพที่ใส่ได้ : Summoner

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 100
ArcAngel Wings

อาชีพที่ใส่ได้ : Soul Master

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 200

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150 

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Dragon Wings

อาชีพที่ใส่ได้ : Blade Knight

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 200

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150 

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)Butterfly Wings

อาชีพที่ใส่ได้ : Muse Elf

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 200

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150  

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Dark Wings

อาชีพที่ใส่ได้ : Magic Gladiator

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 200

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150 

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Despair Wings

อาชีพที่ใส่ได้ : Bloody Summoner

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 200

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150 

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Cape of Lord

อาชีพที่ใส่ได้ : Lord

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 200

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150 

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Cloak of Limit

อาชีพที่ใส่ได้ : GrowLancer

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 200

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150  

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Cloak of Warrior

อาชีพที่ใส่ได้ : Fighter

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 200

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Cloak of Death

อาชีพที่ใส่ได้ : Fighter / Lord

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 300

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Wings of Chaos

อาชีพที่ใส่ได้ : Blade Knight / Magic

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 300

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150 

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Wings of Life

อาชีพที่ใส่ได้ : Muse Elf

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 300

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150  

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Wings of Magic

อาชีพที่ใส่ได้ : Bloody Summoner / Soul Master / Magic

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 300

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150 

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Storm Wings

อาชีพที่ใส่ได้ : Blade Master

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 500

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150  

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

SpaceTime Wings

อาชีพที่ใส่ได้ : Grand Master

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 500

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150 

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Illusion Wings

อาชีพที่ใส่ได้ : High Elf

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 500

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

DownCast Wings

อาชีพที่ใส่ได้ : Duel Master

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 500

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150  

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Dimension Wings

อาชีพที่ใส่ได้ : Dimension Summoner

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 500

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150  

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Wings of Silence

อาชีพที่ใส่ได้ : Master Slayer

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 500

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150  

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Wings of Disillusion

อาชีพที่ใส่ได้ : RuneWizard

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 500

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150 

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Mantle of Lord

อาชีพที่ใส่ได้ : Lord Emperor

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 500

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150  

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)

Lord of the Cape

อาชีพที่ใส่ได้ : First Master

ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 500

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150  

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Cloak of Transcendence

อาชีพที่ใส่ได้ : Shining Lancer


ธรรมดา+11ออฟ12โชค
ราคา 500

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 150 

(อ่านวิธีคิด ด้านล่าง)
Wings of Angel and Devil
 

อาชีพที่ใส่ได้ : ทุกอาชีพ

+0 พร้อมเพิ่มโชค
ราคาเริ่มต้น 600

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 300 
 Wings of Conquerorอาชีพที่ใส่ได้ : ทุกอาชีพ

+0 พร้อมเพิ่มโชค
ราคาเริ่มต้น 800

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
4 ออฟชั่นเพิ่มอีก 300 

Wing of Powerอาชีพที่ใส่ได้ : ทุกอาชีพ

+0 พร้อมเพิ่มโชค
ราคาเริ่มต้น 1000

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
4 ออฟชั่นเพิ่มอีก 300 

Angel Wingsอาชีพที่ใส่ได้ : Soul Wizard

ราคาเริ่มต้น 1500
ราคาเกิน 1000 ฟรีทันที +11 พร้อมออฟ 12 โชค

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 300 


Devil Wingsอาชีพที่ใส่ได้ : Dragon Knight

ราคาเริ่มต้น 1500
ราคาเกิน 1000 ฟรีทันที +11 พร้อมออฟ 12 โชค

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 300 

Genius Wingsอาชีพที่ใส่ได้ : Noble Elf

ราคาเริ่มต้น 1500
ราคาเกิน 1000 ฟรีทันที +11 พร้อมออฟ 12 โชค

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 300 

Destruction Wingsอาชีพที่ใส่ได้ : Magic Knight

ราคาเริ่มต้น 1500
ราคาเกิน 1000 ฟรีทันที +11 พร้อมออฟ 12 โชค

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 300 


Control Wingsอาชีพที่ใส่ได้ : Empire Lord

ราคาเริ่มต้น 1500
ราคาเกิน 1000 ฟรีทันที +11 พร้อมออฟ 12 โชค

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 300  

Eternal Wingsอาชีพที่ใส่ได้ : Dimension Summoner

ราคาเริ่มต้น 1500
ราคาเกิน 1000 ฟรีทันที +11 พร้อมออฟ 12 โชค

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 300 


Judgment Cloakอาชีพที่ใส่ได้ : Fist Blazer


ราคาเริ่มต้น 1500
ราคาเกิน 1000 ฟรีทันที +11 พร้อมออฟ 12 โชค

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 300 

Eternity Cloakอาชีพที่ใส่ได้ : Shinning Lancer

ราคาเริ่มต้น 1500
ราคาเกิน 1000 ฟรีทันที +11 พร้อมออฟ 12 โชค

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 300 

Wings of Fateอาชีพที่ใส่ได้ : Grand Master Rune

ราคาเริ่มต้น 1500
ราคาเกิน 1000 ฟรีทันที +11 พร้อมออฟ 12 โชค

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 300 

Wings of Condemnationอาชีพที่ใส่ได้ : Slaughterer

ราคาเริ่มต้น 1500
ราคาเกิน 1000 ฟรีทันที +11 พร้อมออฟ 12 โชค

ใส่ออฟชั่น ยอดเยี่ยมให้กับไอเทมชิ้นนี้
ใส่ได้สูงสุด
3 ออฟชั่นเพิ่มอีก 300 

 ตัวอย่าง  ออฟชั่นของปีก ให้ท่านเลือกมีดังนี้
คราส2
*
เพิ่มพลังชีวิต +50
* เพิ่ม Mana +50
การโจมตีหลบหลีก เพิ่มขึ้น +3%
AG สูงสุดเพิ่มขึ้น 50
* ความเร็วในการร่ายเวทย์มนต์เพิ่มขึ้น +5%
คราส3
การโจมตีหลบหลีก เพิ่มขึ้น 5%
* เพิ่ม การพื้นคืนความเสียหายจากศัตรู 5%
เพิ่ม การฟื้นคืน HP อย่างสมบูรณ์ 5%
เพิ่ม อัตราการฟื้นคืน Mana อย่างสมบูรณ์ 5%

ท่านสามารถซื้อได้สูงสุดได้ถึง +11 ขอใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่น
วิธีคิดเมื่อซื้อไอเทมปีก  (อย่างง่ายๆ)
(ตัวอย่าง)

ซื้อไอเทมปีก C2 C3 +11 มีโชค ออฟ 12 หากต้องการออฟชี่นพิเศษเพิ่มคิดออฟชั่นละ 50 สูงสุด 3 ออฟชั่น
ซื้อไอเทมปีก C4 +11 มีโชค ออฟ 12 หากต้องการออฟชี่นพิเศษเพิ่มคิดออฟชั่นละ 100 สูงสุด 3 ออฟชั่น