ทุก Server ท่านสามารถซื้อไอเทมได้ตามที่ทางเซิร์ฟกำหนด

 

 

Jewel ประเภท Chaos


Titan Server
ราคา
เม็ดละ 1 ทรู

Virgo Server
ราคา
เม็ดละ 5 ทรู

ให้บริการเป็นจำนวนเม็ด ขั้นต่ำ 50 ทรู ขึ้นไปJewel ประเภท Bless


Titan Server
ราคา
เม็ดละ 1 ทรู

ให้บริการเป็นจำนวนเม็ด ขั้นต่ำ 50 ทรู ขึ้นไปJewel ประเภท Soul


Titan Server
ราคา
เม็ดละ 1 ทรู

ให้บริการเป็นจำนวนเม็ด ขั้นต่ำ 50 ทรู ขึ้นไป


Jewel ประเภท Life
Titan Server
ราคา
เม็ดละ 5 ทรู

ให้บริการเป็นจำนวนเม็ด ขั้นต่ำ 50 ทรู ขึ้นไปJewel ประเภท Creation


Titan Server
ราคา
เม็ดละ 5 ทรู

Virgo Server
ราคา
เม็ดละ 5 ทรู

ให้บริการเป็นจำนวนเม็ด ขั้นต่ำ 50 ทรู ขึ้นไปJewel ประเภท Hamony


Titan Server
ราคา
เม็ดละ 5 ทรู

Virgo Server
ราคา
เม็ดละ 5 ทรู

ให้บริการเป็นจำนวนเม็ด ขั้นต่ำ 50 ทรู ขึ้นไป