ทุก Server ท่านสามารถซื้อไอเทมได้ตามที่ทางเซิร์ฟกำหนด

 

 
ภาพ
ชื่อ
ระดับ
ที่จำเป็น

(EX700)
ระดับ
ที่จำเป็น

(SX EP3)
จำนวนเทรด
อาชีพที่สามารถใช้ได้
 

Pentagram for Beginners
one
ฟรี
0
ทุกอาชีพ
 

Muren Book of Magic
100
100
5
ทุกอาชีพ
 
Scroll of Etramu
200
150
5
ทุกอาชีพ
 
Lorencia Knights' Iron Shield
300
150
5
ทุกอาชีพ
 
Iron Shield of the Magic
300
180
5
ทุกอาชีพ
 
Hero Elixir
300
150
5
ทุกอาชีพ
 
Brave Hero Elixir
300
180
5
ทุกอาชีพ
 
Gladiator's Dagger
300
150
5
ทุกอาชีพ
 
Merciless Gladiator's Dagger
300
180
5
ทุกอาชีพ
 
Kundun's Madness Blade
300
300
one
ทุกอาชีพ
 
Kundun's Magic Spell Scroll
300
300
one
ทุกอาชีพ
 
Empire Guardians' Stronghold
300
300
one
ทุกอาชีพ
 
Ancient Scroll Icarus
300
300
one
ทุกอาชีพ
 
Arca's Prophecy
300
300
one
ทุกอาชีพ
 
Antonia's Sword
300
300
one
ทุกอาชีพ
 
Kundun's Seal Scroll
300
300
one
ทุกอาชีพ
 
Thoughtful Sage's Jewel
~
180
5
ทุกอาชีพ
 
Runedil's Goldentune Harp
~
300
one
ทุกอาชีพ
 
Lemuria's Orb
~
300
one
ทุกอาชีพ
 
Norrwen's Bloodstring Lyra
~
300
one
ทุกอาชีพ
 
 

ซื้อแต่สมุด เลือกได้เอง


ซื้อแต่สมุดเปล่า +0
ต้องการซื้อสมุดเปล่าๆ+0 เจาะให้ 4 หลุม (ไม่มีเม็ด Pentagram)

ราคา ตามระดับที่จำเป็น SX Ep3


ซื้อแต่เม็ด Pentagram เลือกตามธาตุ

ซื้อแต่เม็ด Pentagram 1 เม็ด (สามารถซื้อเม็ดหลุด 5 ได้)
ต้องการซื้อเเม็ด Pentagram แบ่งไว้ให้ 3 แพ็คเก็ตดังนี้

แพ็คเก็ต1 เม็ด Pentagram มี 5 แรงค์ ออฟชั่น+0
ราคา 150

แพ็คเก็ต2 เม็ด Pentagram มี 5 แรงค์ ออฟชั่น+5
ราคา 300

แพ็คเก็ต3 เม็ด Pentagram มี 5 แรงค์ ออฟชั่น+10 (Max)
ราคา 500

(ไม่รับเพิ่มระดับให้นะครับ)แพ็คเก็ตซื้อยกเล่มสุดคุ้ม


แพ็คเก็ตยกเล่มสุดคุ้ม 1

ซื้อแบบแพ็คเก็ตยกเล่มสุดคุ้ม 1
ต้องการซื้อสมุด Pentagram แบบแพ็คเก็ตสุดคุ้ม 1
จะได้รับดังนี้
-ฟรี ค่าสมุด ในระดับ+9
-เม็ด Pentagram ทั้ง 5 ชนิด
-แรงค์ครบทั้ง 5 แรงค์ ออฟชั่น+0 ทุกระดับ

แพ็คเก็ตยกเล่มสุดคุ้ม 1
ราคา 500


(ไม่รับเพิ่มระดับให้นะครับ)


 

 

แพ็คเก็ตยกเล่มสุดคุ้ม 2

ซื้อแบบแพ็คเก็ตยกเล่มสุดคุ้ม 2
ต้องการซื้อสมุด Pentagram แบบแพ็คเก็ตสุดคุ้ม 2
จะได้รับดังนี้
-ฟรี ค่าสมุด ในระดับ+11
-เม็ด Pentagram ทั้ง 5 ชนิด
-แรงค์ครบทั้ง 5 แรงค์ ออฟชั่น+5 ทุกระดับ

แพ็คเก็ตยกเล่มสุดคุ้ม 2
ราคา 800


(ไม่รับเพิ่มระดับให้นะครับ)

 

 

 


แพ็คเก็ตยกเล่มสุดคุ้ม 3

 


ซื้อแบบแพ็คเก็ตยกเล่มสุดคุ้ม 3
ต้องการซื้อสมุด Pentagram แบบแพ็คเก็ตสุดคุ้ม 3
จะได้รับดังนี้
-ฟรี ค่าสมุด ในระดับ+15
-เม็ด Pentagram ทั้ง 5 ชนิด
-แรงค์ครบทั้ง 5 แรงค์ ออฟชั่น+10 (Max)

แพ็คเก็ตยกเล่มสุดคุ้ม 3
ราคา 1500