Virgo Server ท่านสามารถซื้อไอเทมได้ตามที่ทางเซิร์ฟกำหนด

 
ประดับต่างหู
เลเวลที่ต้องการ 300
ใส่ออฟยอดเยี่ยมไอเทมนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่น
ราคา 300
ประดับต่างหู
เลเวลที่ต้องการ 700
ใส่ออฟยอดเยี่ยมไอเทมนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่น
ราคา 500
ไอเทมสร้อยยอดเยี่ยม
สร้อย ธาตุสายฟ้า 1 เส้น
ใส่ออฟยอดเยี่ยมไอเทมนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่น
ราคา 100
ดูตัวอย่างออฟ ย.ย.ด้านล่าง
ไอเทมแหวนยอดเยี่ยม
แหวน ธาตุน้ำแข็ง 1 วง
ใส่ออฟยอดเยี่ยมไอเทมนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่น
ราคา 100
ดูตัวอย่างออฟ ย.ย.ด้านล่าง
ไอเทมแหวนยอดเยี่ยม
แหวน ธาตุพิษ 1 วง
ใส่ออฟยอดเยี่ยมไอเทมนี้
ใส่ได้สูงสุด 3 ออฟชั่น
ราคา 100
ดูตัวอย่างออฟ ย.ย.ด้านล่าง
ทั้ง 3 ชิ้นรวมเป็น1ชุด
1 ชุดราคา300

 ตัวอย่าง  ออฟชั่น ให้ท่านเลือกมีดังนี้
แหวน   และ  ชุด
*
เพิ่มอัตราดรอปเงินจากการกำจัดมอนเตอร์เพิ่มขึ้น+40%
* เพิ่ม อัตราการหลบหลีบ +10%
เพิ่ม การสะท้อนการโจมตี +5%
ค่าการโจมตีลดลง +4%
* เพิ่ม SP สูงสุด +4%
* เพิ่ม HP สูงสุด +4%
สร้อย  และ  อาวุธ
*
เพิ่ม SP เมื่อกำจัดมอนเตอร์ +SP/8
* เพิ่ม HP เมื่อกำจัดมอนเตอร์ +HP/8
ความเร็วการร่ายเวทเพิ่มขึ้น +7%
เพิ่ม พลังการโจมตี +2%
* เพิ่ม พลังโจมตี +เลเวล/20
* อัตราการ โจมตี Excellent +10% (คริติคอล)