ทุก Server ท่านสามารถซื้อไอเทมได้ตามที่ทางเซิร์ฟกำหนด

 
Caplord
ขนนกใช้ในการผสมผ้าคุม
ลอดและหมัด  จำนวน1ชิ้น
ราคา 100
Feather
ขนนกใช้ในการผสมปีก
คราส2  จำนวน1ชิ้น
ราคา 100
Feather C3
ขนนกใช้ในการผสมปีก C3
จำนวน1ชิ้น
ราคา 400
Condor Flame
ขนนกใช้ในการผสมปีก
คราส3  จำนวน1ชิ้น
ราคา 200

เขี้ยวหมาป่า
ใช้ในการผสมสร้างไอเทม
หมาป่า  จำนวน5 ชิ้น
ราคา 100

ไอเทมหมาป่า
หมาป่า  จำนวน1ชิ้น
ราคาตามสี ดังนี้
สีแดงราคา 300
สีฟ้าราคา 400
สีดำราคา500    สีทองราคา1000 
Spirit Stone
ใช้การเพิ่มเปอร์เซ็น
ในการผสมไอเทม
สีเขียวราคา100
สีฟ้าราคา  200
   สีแดงราคา  300
Garuda's Flame
ใช้ในการผสมสร้างไอเทม
ปีก C4 จำนวน 1 ชิ้น
ราคา 300