การทำเควสเปลี่ยนอาชีพ ของตัวละคร

1. การเปลี่ยนอาชีพเมื่อเลเวล 150

 2. การทำเควสเพิ่มเป็น 6 พ้อยเลเวล 220

 3. การทำเควสคอมโบ อาชีพ Dark Knight เลเวล 220

 4. การเปลี่ยนอาชีพเมื่อเลเวล 380 - 400